Ækvator- og Polardåb
en gammel sømandstradition (nederst på siden findes ækvator- og polarcertifikater til download). Engelsk udgave.

Forberedelserne
Rollefordeling og planlægning bør begyndes i god tid før passage af Polarcirklen. Hvis man om bord ikke selv tegner dåbsattesterne, kan de rekvireres fra Velfærdskontoret i så god tid, at man kan nå at få dem frem til afsejlingshavnen.  

Rekvisitter
Af større rekvisitter skal bruges et vandbassin eller eventuelt skibets svømmepøl. Tronstole til Kong Neptun og Dronning Amphitrite. Et langt bord til åreladeren. Stole og bord skal være udsmykket med fantasi, ligesom selve festpladsen gerne må være dekoreret med signalflag. Tænk i tide på personernes påklædning såvel som deres redskaber. Der skal sys, skæres i pap og trevles kabelgarn. Udarbejd en liste over de der skal døbes, og find de rigtige navne til de rigtige personer (fiskenavne med tilføjelse af særlige egenskaber som f.eks. Støren til den, der stiller mange spørgsmål, Slørhalen til næsepilleren, Gedden til det flotteste kunstige gebis o.s.v.). Færdigtrykte dåbsattester kan rekvireres gennem Velfærdskontoret, men har man tid og en kunstner om bord, kan dåbsattesterne fremstilles på for- eller bagsiden af kasserede søkort. Skal dokumentet have segl, må lak og signet med trefork fremskaffes. Traditionsmæssigt bør der være flest mulige i Kong Neptuns følge og meget gerne et larmende orkester, men den moderne hurtige skibsfart taget i betragtning foreslås 5 personer, nemlig Kong Neptun, Dronning Amphitrite, Astronom, Årelader og Drabant. Dertil kommer et sendebud, som dog godt kan være drabanten.  

Kong Neptun
Er iført syvtakket forgyldt papkrone, langt hvidt hår og skæg (optrevlet kabelgarn pudret med mel). Kappe overmalet med fantasifulde fisketegn. På ben og arme males fiskeskæl. Rekvisitter: Trefork. 

Dronning Amphitrite
- iføres langt hår, gerne ned til dækket, af optrevlet kabelgarn. Bastskørt eller kabelgarnsskørt. Brystholder. Sorte optrukne øjenbryn og hektiske rødmalede kinder. Hun skal have rigeligt med smykker af træ, tovværk, sneglehuse og rustne møtrikker. Rekvisitter: Vifte og stålbørste til håret.   

Astronomen
Spids troldmandshat bemalet med astronomiske figurer. Langt hår og skæg af optrevlet kabelgarn. Lang hvid eller sort kåbe med farverige himmeltegn. Rekvisitter: Kæmpestor sekstant eller oktant. Globus malet på stor rund papskive. Tavle og kridt.  

 Årelader (kombineret doktor og barber)
Iført hvid lægekittel og hvid kalot (med trefork emblem) arbejdshandsker og briller. Rekvisitter: stetoskop, flasker med medicin (engelsk sovs mm) medicinske (grydeske) samt en stor æske med piller fremstillet af dej med masser af krydderier. Endvidere er det nødvendigt med en saltvandssprøjte og en pos med kraftig rød farve til vaccinationen. 

Drabant
Drabanten skal påklædes med krigerisk fantasi og mange farver. Rekvisitter: Spyd eller hellebard, sabel og kniv (i pap).   

Ceremoni
Nogle få timer før (eventuelt aftenen før) passagen af Polarcirklen varskoes fra broen, at der kommer besøg. Skibsføreren informeres. Bag ankerspillet dukker en drivvåd drabant op. Han råber op om det formastelige i, at skibet er på vej over linien med udøbte - og at Kong Neptun er meget, meget vred. Sendebuddet fortsætter støjende op til skibsføreren, hvor han højtideligt overleverer en mundtlig meddelelse om, at Kongen med følge vil indfinde sig om bord, før linien passeres for at døbe "hedningerne". Skibets fører giver sendebuddet en meddelelse til Kong Neptun om, at skibet skal være på det angivne sted i rette tid. Kort før Neptuns komme hejses skibets kendingssignal. Til fastsat tid lyder fløjtens tre lange toner. Man hører larm forude. Kong Neptun ankommer i spidsen for optoget. Har man mange besætningsmedlemmer at vælge af, bør optoget afsluttes med et meget støjende orkester. Instrumenterne er gryder og pander. Processionen bevæger sig hen til tronstolene, hvor Kong Neptun sætter sig. Astronom, Årelader og Drabant tager plads bag tronstolene, eller ved Kongens fødder. Når alle er på plads med front mod tilskuerne, byder skibets fører stilhed og holder en velkomsttale. Derefter rejser Neptun sig og takker for velkomsttalen (han siger "vi" i stedet for "jeg") og beordrer astronomen til at måle solens højde og udregne om skibet er nær Polarcirklen. Astronomen måler og meddeler derefter, at positionen er korrekt. Kong Neptun tager ordet igen og erklærer, at intet skib får lov til at passere, før "hedningerne" har gennemgået en grundig udvendig såvel som indvendig renselse og fået nye navne. Der synges "Den sømand han må lide". Neptun tager ordet påny henvendt til de sølle landkrabber og ferskvandssøfolk, der kun har pjasket lidt syd for Polarcirklen, og indtil nu kun er at betragte som sølle, urene bolværksrotter. De skal nu overgå til de befarne saltvandssømænds rækker gennem dåben i rigeligt saltvand fra Polarcirklens 3000 meters dybder, så fortidens og den sydlige halvkugles smuds kan blive tvættet af. Det kræver en hård kur, stærke medikamenter, en grundig tvætning og kraftig afskrabning, før man kan få attest for, at man frit kan befare havene nord for Polarcirklen uden yderligere renselse. Årelader og Drabant, gør jeres pligt! Så tilkaldes kandidaterne, og én for én føres de til åreladerens bord, hvor de får en "pille" og en slevfuld medicin. Den grimme eftersmag kan eventuelt fjernes med en saltvandsindsprøjtning. Alle vaccineres, og med drabantens hjælp indsæbes delikventen overalt, afskylles med saltvandssprøjten og rød væske, hvorefter han eller hun slæbes hen til vandbassinet og bliver grundigt efterskyllet og skrubbet med en meget stiv børste. Astronomen uddeler nu dåbsattesterne, idet han samtidig nævner de døbtes nye navne. Så bydes farvel, og Kong Neptun med følge forsvinder forefter.    

Efterfølgende festlighed
Selve uddelingen af dåbsattester kan henlægges til om aftenen, hvor der arrangeres en festlig sammenkomst med forskellige former for underholdning. Mådehold med hensyn til "tortur" af ofrene samt anvendelse af medikamenter kan være medvirkende til at skabe en god stemning ved festen.    

Dåbsnavne 

Der er ingen faste regler for hvad man bliver kaldt, bortset fra at det har noget med ens karaktertræk eller udseende at gøre, det er dog altid havdyr eller fugle, man bliver opkaldt efter. I Henning Henningsens bog "Crossing the equator" er der følgende eksempler: 

  • Stickleback (a small person)
  • Shark (a waiter)
  • The slumbering whale (a fat, sleepy person)
  • Golden herring (a redhaired person)
  • Jellyfish (an irritating person)
  • Sea lion (an elderly person)
  • Moonfish (a mess boy)
  • Dolphin (agile young woman)

 Andre navneforslag: Jack Curlytop, The Wombat, The penguin

Certifikater til download:

Equator-certifikat
Polar-certifikat

Torm 1
Torm 2
Torm 3
Torm 4
Torm 5
Torm 6
Torm 7
Torm 8
Torm 9
Torm 10