12.GolfBramming2016

Golf på Blåvandshuk Golfcenter

En golfturnering for søfarende, aktive såvel som pensionerede samt deres ægtefæller.

Esbjerg Havne-Service og Handelsflådens Velfærdsråd har herved fornøjelsen af at invitere til golfturnering igen onsdag den 16. august 2017. Tilmeldingsfrist d. 4. august 2017.

Stævneafgiften udgør kr. 400,- pr. spiller, uanset om man er medlem af Blåvandshuk Golfcenter
Beløbet inkluderer greenfee, morgenmad, frokost, præmier samt deltagersouvenir. 
Stævneafgiften skal være indbetalt på konto nr. 6737-0001073825 i Sydbank senest 9. august 2017.

Der spilles på en 18 hullers bane og stableford.
Alle er velkomne uanset handicap, men matchen afvikles til max. spillehandicap 36,0.
Turneringen er opdelt i en A-række med handicap 0-23,9 og en B-række med handicap 24,0-36,0.

Husk at angive klub- og medlemsnummer samt handicapindex.

Dagens program:
08.00-08.45: Morgenkaffe/-te
08.30 Mødetid
09.00 Gunstart
14.30 Frokost og præmieoverrækkelse

Sted:
Blåvandshuk Golfcenter
Søndertoften 29
6857 Blåvand/Ho
Tlf. 75 27 88 11 
Hjemmeside

Yderligere information: 
Handelsflådens Velfærdsråd, tlf.: 3543 3111 

Esbjerg Havne-Service, tlf.: 7513 2859

Tilmelding til golfturnering