Den sømand han må lide   bogforside web
Tegninger af Thora Lund, 1. samling. Kan købes for 50 kr. ved henvendelse til velfærdsrådet.