Skallerup Klit
Skallerup Klit
01.Sandvig
Lejlighed i Sandvig
02.Holmsland
Holmsland Klit

Et beløb fra de uhævede feriemidler i feriekortordningen inden for dansk skibsfart er anvendt til køb af 3 ferieboliger.

Hvem kan komme i betragtning

Enhver søfarende, der inden for de sidste 2 kalenderår har arbejdet i et skib under dansk flag i mindst seks måneder og har været omfattet af nævnte feriekort-ordning, er berettiget til at komme i betragtning ved udlejningen.

Arbejde om bord i et skib forudsætter, at ansøgeren har været ansat til arbejde, medens skibet/skibene var i søen. Den søfarende kan kun deltage i lodtrækningen med én ansøgning pr. år. Efter aftale mellem de søfarendes organisationer fordeles udlejningen med 80% til menige søfarende og 20% til officerer.

Booking

Udlejningssæsonen løber fra 1. januar til 31. december. 
Ansøgning skal være Handelsflådens Velfærdsråd i hænde senest 31. december. 
I begyndelse af januar vil du så modtage besked, om vi kan efterkomme dit ferieønske.

Er du interesseret i en feriebolig i indeværende sæson, efter at der er foretaget lodtrækning til den kommende sæson, er du også velkommen til at kontakte Handelsflådens Velfærdsråd for at leje en feriebolig i en af de ledige uger.