Motion og idrætsarrangementer

Årets T-shirts i motionskonkurrencen Do it
T-shirts 2017

Som søfarende kan du gennem velfærdsrådet deltage i flere motions- og idrætsarrangementer i løbet af året. 

Vi afholder maritim fodboldturnering i Svendborg forår og efterår. Der er tradition for at skolerne på sydfyn deltager, men turneringen er åben for alle, både skoler, rederier og andre maritime virksomheder.

Du kan deltage i cykelløbene Sjælsø Rundt i Nordsjælland og i Marselisløbet i Århus.

Du kan deltage i to golfturneringer i Svendborg og i Vestjylland.

Hold øje med invitationerne i venstre side af skærmen, her findes oplysninger om tid, sted og sidste frist for tilmelding.