17

Handelsflådens Velfærdsråd

Handelsflådens Velfærdsråd er en privat selvejende institution og blev oprettet ved Lov nr. 188 d. 30. april 1948. Velfærdsrådet har som alle andre organisationer gennemgået mange ændringer gennem årene. Men formålet har været det samme - velfærdsservice til de søfarende i den danske handelsflåde samt de internationale forpligtelser, der ligger i forhold til fremmed flagede skibe i danske havne.

Handelsflådens Velfærdsråd er udelukkende finasieret via den lovpligtige velfærdsafgift der betales både af rederierne og af den søfarende. Rederierne betaler kr. 2,- per hyredag per søfarende og den søfarende betaler kr. 0,70 per hyredag. Den søfarendes bidrag trækkes direkte fra hyren.

Dette gælder for alle søfarende uanset nationalitet i et dansk flaget skib.

Handelsflådens Velfærdsråd modtager ikke statslig støtte eller anden form for støtte til sine aktiviteter.

Handelsflådens Velfærdsråd administrerer også Søfarendes Ferieboliger, og Søfartens Bibliotek har siden 2011 delt adresse med Handelsflådens Velfærdsråd.

Derudover er Handelsflådens Velfærdsråd også repræsenteret i Rotterdam, hvor man også åbnede en sømandsklub i foråret 2015.

Den 1. januar 2016 flyttede Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Bibliotek sammen med Søfartens Arbejdsmiljøråd på fælles adresse i Rødovre. De tre organisationer ligger under den fælles betegnelse Sea Health & Welfare.

Bestyrelsen:
Formand A. Ole Philipsen
COSEA (Formand)

Executive Vice President Henrik Holck
DFDS (Næstformand)

Ass. bemandingschef Mette Bach Andersen
DFDS

Skibsreder Lars Simonsen
M.H. Simonsen ApS

Natalia Anna Suchcicka
Mærsk Line

Faglig sekretær Poul Erik Jensen
3F Sømændene

Sekretariatschef Kaare Lund Nielsen
Maskinmestrenes Forening

Faglig sekretær Per Gravgaard Hansen
Søfartens Ledere 

Observatører:

Udlandsprovst
Pia Sundbøll
Danske Sømands- og Udlandskirker

Teamleder Pia Sørensen
Forsvarets Bibliotekscenter 

Dominique Jacobsen
Sømandskoneforeningen af 1976

 

Velfærdskontoret:
8 Soeren

Direktør 
Søren Philip Sørensen
sps@hfv.dk
+45 2334 4827

4 Jacob

Velfærdskonsulent (Rotterdam)
Jacob Christensen
rotterdam@hfv.dk 
Tlf.: (+31) (0)10 27 05 975
Mobil: (+31) (0)62 04 06 860  

2 Jesper

Velfærdskonsulent 
Jesper Juul Larsen
jesper@hfv.dk
+45 6015 5844

7 Amanda

Velfærdskonsulent 
Amanda Gam
amanda@hfv.dk 
+45 3023 7695 

Dominique DSC 0003

Velfærdskonsulent 
Dominique Jacobsen
dja@hfv.dk 
+45 6015 5837 

5 Irene

Bibliotekar 
Søfartens Bibliotek

Irene Olsen
sbib@sbib.dk 
+45 2247 1171 

Alexander 1 DSC 0006

Kontorelev
Alexander Winkel Aagaard
Ala@hfv.dk
+45 2230 9955