En lille flagermus, 5 cm lang, fotograferet om bord på POLAR QUEEN, som på det pågældende tidspunkt lå 145 sømil sydøst for New Orleans. Skibet havde ikke været i havn flere måneder.