Tillidsøvelse SIMAC 2017
Tillidsøvelse SIMAC 2017
Samarbejde blandt SIMAC-elever 2017
Flaghejsning på Hovborglejren
Udendørsaktiviteter SIMAC 2017
Bingo SIMAC 2017
Ølstafet-sækkeløb
Isklump med t-shirt indeni
T-shirt på vej ud af isklump
T-shirt-tørring
Den optøede t-shirt er klar til brug

Velfærdsrådet og biblioteket donerede en stribe gaver til de studerende på SIMAC i forbindelse med deres introtur, og de studerende kvitterede med følgende beretning fra turen, arrangeret af Mathias Møller Rasmussen og Alexander Mark Vinding, studerende på SIMAC.

I sidste uge afholdt vi SIMACs introtur for de studerende, som er optaget på SIMAC i januar. 

Svendborg rundt
Turen startede tirsdag morgen i Svendborg, deltagerne blev delt i hold. Herefter fik holdene et bykort og en liste med udvalgte lokale seværdigheder. Holdene skulle besøge så mange steder/poster og dokumentere dette ved at uploade et holdfoto ved seværdigheden til deres fælles Facebookgruppe.
 
Live-stratego på Hovborglejren 
Først på eftermiddagen, blev en bus pakket med bagage og deltagere, hvorefter bussen satte kursen mod Hovborglejren på Nordlangeland. Ved ankomst til Hovborg, var der en hurtig præsentation af instruktører samt praktisk info.
Herefter var der forskellige holdaktiviteter bl.a. en tillidsøvelse, og senere indkvartering, aftensmad.
Om aftenen blev der spillet udendørs live-stratego med knæklys som markører, resten af aftenen var der fest. 

Tø en t-shirt op
Onsdagen startede med flaghejsning og morgensang, her efter morgenmad, og formiddagen bød på stjerneløb i hold med diverse udendørs aktiviteter. Efter frokost, spillede vi bingo med gakkede præmier fra køkken og bar osv.
Efter vi havde fået varmen tilbage, stillede alle hold udendørs, hvor det var tid til hold ølstafet/sækkeløb (der var indkøbt danskvand til dem der ikke ønskede alkohol).
Den næste aktivitet bestod i, at hvert hold fik udleveret en gammel t-shirt i en pose, som vi havde frosset til en klump is. Nu skulle holdene dyste mod hinanden i hurtigst muligt at optø trøjen, så meget, at den kunne tages på.
Om aftenen var der gallamiddag og jubilæumsfest, hvor folk havde fået tildelt roller og bl.a. skulle holde taler.


Under hele turen var det vigtigt at kende klokken, holdene slog derfor glas, som på de gamle træskibe. 

Torsdag blev brugt til oprydning, nedpakning og overrækkelse af præmier, og vi sluttede turen af på en studievenlig bar i Svendborg, som havde sørget for lidt lunt at spise. 

Programmet for de tre dage kan ses her,

Februar 2017