Foto: Bjørn Poulsen
Foto: Remigiusz Piotrowski
Foto: Ole Jacobsen
Foto: Jeffri Vinther

Klub for søfarende Rotterdam

Handelsflådens Velfærdsråds klub i Brielle, Rotterdam, er for alle søfarende om bord på danske skibe. Vi sørger for transport til og fra klubben hvor man kan skype, se TV og få sig en god snak.  

Læs mere

TV og radio

TV-betjening af søfarende omfatter dansk- og engelsksprogede programmer,
og er normalt udsendt indenfor de sidste 2 uger inden udsendelse
til skibene.
Læs mere 

Film på DVD

De skibe, som ønsker at være med i filmordningen, får sendt 6 eller 9 DVD-film hver måned enten direkte fra Velfærdskontoret eller gennem rederiet.
Læs mere 

Idræts- og motionskonkurrencer

Der er mange muligheder for at holde sig i form, også under en udmønstring,
og flere af diciplinerne kan du sagtens udøve ombord. Læs mere om vores om bord konkurrencer Fit4Sea
Læs mere 

Søfartens Bibliotek

Søfartens Bibliotek indkøber løbende nye bøger, der sendes ud til danske skibe.

Læs mere 

Ferieboliger

Et beløb fra de uhævede feriemidler i feriekortordningen inden for dansk skibsfart er anvendt til køb af 3 ferieboliger.
Læs mere 

Dansk og nordisk fotokonkurrence

Tidligere og nuværende søfarende i danske skibe opfordres til at deltage i Velfærdsrådets årlige fotokonkurrence. Papirbilleder, dias eller digitale billeder med et maritimt tilsnit vil blive forelagt kompetente dommere ved årets udgang. Efter afholdelse af den danske konkurrence udvælges 15 fotos til bedømmelse i nordisk regi.
Læs mere 

Nyhedsformidling

Under hensyntagen til antallet af besætningsmedlemmer om bord sendes hver uge 1-2 Politiken Weekly samt Newsweek til alle danske skibe i udenrigsfart.
Læs mere 

Indkøb

Velfærdskontoret bistår skibsklubberne med indkøb af sportsudstyr, spil og bøger herunder sprogkurser. Varerne er fritaget for moms ved levering til skibe i udenrigsfart.
Læs mere 

Diverse

På siden finder man: Indkøb gennem HFV, Sprogkurser, Plakater, Ugens smil samt certifikater til Ækvator- og Polardåb.
Læs mere