Foto: Bjørn Poulsen

Dansk og nordisk fotokonkurrence

Tidligere og nuværende søfarende i danske skibe opfordres til at deltage i Velfærdsrådets årlige fotokonkurrence. Papirbilleder, dias eller digitale billeder med et maritimt tilsnit vil blive forelagt kompetente dommere ved årets udgang. Efter afholdelse af den danske konkurrence udvælges 15 fotos til bedømmelse i nordisk regi.
Læs mere